Thiên Kim Hạ Phủ Thiên Kim Hạ Phủ

   
Cái Máy Nhại Cái Máy Nhại

Anh Vẫn Luôn Yêu Em Anh Vẫn Luôn Yêu Em

   
Quán Cơm Đêm Khuya Quán Cơm Đêm Khuya

Tiểu Mẹ Kế Tiểu Mẹ Kế

   
Nông Gia Hãn Phụ Nông Gia Hãn Phụ

Điền văn, chủng điền văn là thể loại truyện cho những bạn thích những câu chuyện nhẹ nhàng, đơn giản, ngọt ngào, không có cao trào, tranh đấu.

Truyện điền văn kể về cuộc sống , sự nghiệp cũng như đời sống tình cảm của nhân vật chính.