Chiến Long Vô Song Chiến Long Vô Song

Vắng Em Không Vui Vắng Em Không Vui

   
Tinh Môn Tinh Môn

Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại. Cũng có thể kết hợp với một số thể loại khác như trọng sinh tạo nên nét rất riêng và mới lạ.