Thiêu Thiêu

Mạnh Mẽ Công Thủ Mạnh Mẽ Công Thủ

Không Thể Quay Lại Không Thể Quay Lại

   
Phạm Lỗi Phạm Lỗi

   
Nữ Giáo Nữ Giáo

Thể loại truyện ngược có những tình tiết/tình huống khiến người xem có xúc động mạnh, thường là tức giận, luyến tiếc thậm chí là ức chế thay cho nhân vật, khi mà họ bị hành hạ về mặt thể xác hoặc tinh thần.