Dục Tu Ký Dục Tu Ký

Đế Cuồng Đế Cuồng

Nghịch Thiên Chí Tôn Nghịch Thiên Chí Tôn

   
Thái Tử Đến Từ Tương Lai Thái Tử Đến Từ Tương Lai

Vạn Thú Triều Hoàng Vạn Thú Triều Hoàng

Kiếm Lai Kiếm Lai

Thiên Địa Đại Đạo Thiên Địa Đại Đạo

Vô Tiên Vô Tiên

Lạn Kha Kỳ Duyên Lạn Kha Kỳ Duyên

   
Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau: