Trảm Nguyệt Trảm Nguyệt

Lâm Thị Vinh Hoa Lâm Thị Vinh Hoa

   
Toàn Chức Cao Thủ Toàn Chức Cao Thủ

   
Chăn Nuôi Toàn Nhân Loại Chăn Nuôi Toàn Nhân Loại

Lập Quốc Ký I Lập Quốc Ký I

   
Lập Quốc Ký II Lập Quốc Ký II

   
Là thể loại truyện thuộc dạng khoa học viễn tưởng, thường lấy bối cảnh là các game online trên mạng với công nghệ cao, kỳ ảo và tác giả của thể loại này thường rất giàu trí tưởng tượng.