Đế Cuồng Đế Cuồng

Dâm Ma Dâm Ma

Nữ Xứng Ta Tới Sủng Nữ Xứng Ta Tới Sủng

   
Thái Tử Đến Từ Tương Lai Thái Tử Đến Từ Tương Lai

Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.
Có phần tương tự với các bộ truyện trọng sinh, trùng sinh.